Aktuellt

Borlänge-Djurås ska bli mötesfri väg. Så här blir etapp 3, Sifferbo – Djurås

Se Trafikverkets film.

Läs inlägget
2 apr 2020
Jan Bohman Borlänge E16

Välj den hållbara och långsiktiga lösningen om hela landet ska leva

Regeringen har utlovat större satsningar på infrastruktur än någonsin i modern tid. Regeringens mål är inte bara att hela landet ska leva. Hela landet ska växa! Från och med 4 november gäller nya hastighetsföreskrifter på E16 med hastighetssänkningar från 90 kilometer i timmen till 80. Den berörda sträckan är av Trafikverket en utpekad del av...

Läs inlägget
29 okt 2019

Inlaga Mellsta – Djurås

E16 förbinder Bergen och Gävle och är ett viktigt stråk för framförallt godstransporter och arbetspendling mellan norra mellansverige och den tillväxtstarka Oslo/Gardermoen-regionen. Vägen har också stor betydelse för turisttrafiken och möjliggör fortsatt utveckling av tätorter och landsbygd längs sträckan. Partnerskap E16 verkar för att E16 ska bidra till att främja och stärka en hållbar utveckling...

Läs inlägget
18 okt 2017