Effektivare europaväg för både gods- och persontrafik

E16 förbinder Gävle – Oslo – Bergen – Skottland – Nordirland och är ett viktigt stråk för godstransporter och arbetspendling mellan norra mellansverige och den tillväxtstarka Oslo/Gardermoen-regionen. Vägen har också stor betydelse för turisttrafiken och möjliggör fortsatt utveckling av tätorter och landsbygd längs sträckan.

 

Effektivare europaväg för både gods- och persontrafik

E16 förbinder Gävle – Oslo – Bergen – Skottland – Nordirland och är ett viktigt stråk för godstransporter och arbetspendling mellan norra mellansverige och den tillväxtstarka Oslo/Gardermoen-regionen. Vägen har också stor betydelse för turisttrafiken och möjliggör fortsatt utveckling av tätorter och landsbygd längs sträckan.

 

Mål 2030

Mötesfri väg mellan Borlänge - Djurås
Ny säkrare förbifart Yttermalung
Ny gränslänk mellan Konsvinger – Torsby

Mål 2030

Mötesfri väg mellan Borlänge - Djurås
Ny säkrare förbifart Yttermalung
Ny gränslänk mellan Konsvinger – Torsby
Aktuellt

Det händer längs E16

Här kan du läsa pressklipp, rapporter och inlagor m.m. rörande E16:s utveckling.

Allmänt
Aktuellt Seminarium i Riksdagen 240306
Allmänt
Remissvar Inriktningsunderlag för infrastrukturplaneringen för perioden 2026–2037

Rapport om E16

Prioritera förbifart Yttermalung!

Sträckan Yttermalung - Malung kännetecknas av:
- Olycksdrabbat vägavsnitt
- Mycket genomfartstrafik
- Stort antal direktutfarter
- Fjällturismen ger tidvis hög belastning
- 13 % tung trafik

Långt gångna planer finns på att komma tillrätta med den bristande trafiksäkerheten genom att bygga en förbifart. Nu är det dags att prioritera förbifart Yttermalung!

Vi som påverkas av en förbättrad E16
Vi ser en stor potential i att förlänga E16 till Finland. Gävle hamn är svenska ostkustens största containerterminal. Hamnen är under utbyggnad och inom de närmaste åren kommer vi att fördubbla vår kapacitet för att möta den ökade efterfrågan på containertransporter. En gemensam Europaväg skulle stärka godsförbindelsen Gävle-Rauma och därmed möjliggöra en fortsatt utveckling av godstransporter österut mot Finland.
Gävle hamn

Läs om pågående, planerade och avslutade satsningar. Och vilka effekter de har längs E16.