Historik

Partnerskap E16 arbetar för att E16 ska bidra till att främja och stärka en hållbar utveckling för näringsliv och boende i tätorter och på landsbygd i regionerna längs E16-stråket och anslutande stråk.

 
 

Partnerskap E16 startades i januari år 2000 av Gävle, Sandviken, Hofors, Falun, Borlänge, Gagnef, Vansbro, Malung-Sälen och Torsby. Samarbetet var en gemensam mobilisering för att förverkliga en europaväg med sträckningen Gävle–Dalarna–Nordvärmland–Oslo, som en fortsättning på befintliga E16 österut från Oslo.

Syftet var att få en tydligt utpekad öst – västlig vägförbindelse med Norge. Den nya vägen skulle också knyta ihop norra Sverige och norra Norge med Oslo/Gardermoen-regionen. Vilket skulle bidra positivt till en regional utveckling, där handel och industri – inte minst turism – skulle främjas.

Den 26 maj 2011 beslutade FN att formellt införa E16 i Sverige men skyltningen fick vänta tills hösten 2012.