Aktuellt

Aktuellt Seminarium i Riksdagen 240306

6e mars arrangerade Infram tillsammans med Mellansvenska Handelskammaren ett seminarium i Riksdagen om betydelsen av bra transportinfrastruktur i Sveriges midja, för Sveriges bästa. Deltog gjorde företrädare från Näringslivets transportråd/Ovako Group, Hitachi Energy, SSAB, MaserFrakt och Visit Dalarna som ur olika perspektiv gav sin bild av vad som krävs av svensk transportinfrastruktur för att dessa världsledande...

Läs inlägget
10 apr 2024

Remissvar Inriktningsunderlag för infrastrukturplaneringen för perioden 2026–2037

Här kan du ta del av vårt gemensamma remissvar från Infram till Regeringskansliet. Remissvar Inriktningsunderlag från Infram – Infrastruktur för framtiden

Läs inlägget
10 apr 2024

Remissvar på Trafikverkets ”Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033”

Just nu pågår processen mot en ny nationell transportinfrastrukturplan för 2022- 2033. Infram har lämnat ett remissvar på det förslag till ny nationell transportplan som Trafikverket presenterat för regeringen. Här kan du läsa Inframs yttrande sin helhet som är undertecknat av ordföranden i våra fyra infrastrukturstråk Bergslagsbanan, Bergslagsdiagonalen, Dalabanan och E16. Läsa hela remissyttrandet

Läs inlägget
3 mar 2022