Aktuellt

Remissvar på Trafikverkets ”Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033”

Just nu pågår processen mot en ny nationell transportinfrastrukturplan för 2022- 2033. Infram har lämnat ett remissvar på det förslag till ny nationell transportplan som Trafikverket presenterat för regeringen. Här kan du läsa Inframs yttrande sin helhet som är undertecknat av ordföranden i våra fyra infrastrukturstråk Bergslagsbanan, Bergslagsdiagonalen, Dalabanan och E16. Läsa hela remissyttrandet

Läs inlägget
3 mar 2022

Det är dags att prioritera E16 och förbifart Yttermalung i kommande nationell infrastrukturplan!

Dalarna är Sveriges fjärde största besöksdestination. Sälenfjällen är tillsammans med Idre-Grövelsjönfjällen och Trysil norra Europas i särklass största vinterturistområde. Gästnätterna i regionen är många och allra flest i Malung-Sälens kommun med över fem miljoner gästnätter per år. Det finns långt gångna planer på att bygga en förbifart förbi Yttermalung för att uppnå bättre trafiksäkerhet, framkomlighet...

Läs inlägget
3 mar 2021

Inframs remissvar på Trafikverkets inriktningsunderlag för reviderad nationell transportinfrastrukturplan 2022-2033 alt 2037

Remissvar TRV inriktningsunderlag_underskrivet

Läs inlägget
27 jan 2021