Genomförda projekt

Här är några av de större nybyggnads- och förbättringsprojekt som genomförts längs E16:

Större genomförda projekt

  • I september 2019 invigdes en ny sju kilometer lång mötesfri 2 + 1 – väg mellan Dala-Järna och Vansbro.
  • Ombyggnation och förbättring av Grådarondellen (där E16 möter riksväg 70 från Enköping) 2018.
  • Pilotprojekt ElvägE16, den luftledningsbaserade elvägen utanför Sandviken invigdes sommaren 2016.
  • Ombyggnation och förbättring av Backarondellen (där E16 möter riksväg 50 från Örebro) 2012.