Längs E16

Från kust till kust

E16 förbinder Gävle – Oslo – Bergen – Skottland – Nordirland. I Sverige och Norge binder vägen samman de större befolkningskoncentrationerna längs stråket som är Bergen-, Oslo-, Falun/Borlänge- och Gävleregionen. Dessa är betydelsefulla centra för högre utbildning, administration och samhällsservice. Näringslivet varierar starkt längs stråket och domineras av oljeindustrin i väster, skogsbaserad industri, turism och verkstadsindustri längs stråkets mellersta delar och högproduktiv processindustri i öster. 

 

Gävle
Sandviken
Hofors
Falun
Borlänge
Gagnef
Vansbro
Malung-Sälen
Torsby
Gävle
Toppbild Gävle

Gävle

Gävle är en kustkommun med ca 103 000 invånare. Gävle stad med intilliggande orter har ca 90 000 invånare och ligger i korsningspunkten mellan tre järnvägar (Ostkustbanan, Norra Stambanan och Bergslagsbanan), tre stamvägar (E4, E16 och Väg 56 – ”Räta linjen”), samt en av Ostkustens största hamnar (Sveriges tredje största containerhamn). Detta ger Gävle ett fantastiskt logistikläge som också är en stor tillgång för kringliggande kommuner.

E16 har stor betydelse för transporter mellan Dalarna och Gävle Hamn, men även mer lokalt för interna transporter inom Gävle-regionen. E16 är också ett viktigt pendlingsstråk mellan Gästrike-kommunerna och då särskilt mellan Gävle och Sandviken.

Läs mer på: www.gavle.se

E16 har stor betydelse för transporter mellan Dalarna och Gävle Hamn och är ett viktigt pendlingsstråk mellan bl.a. Gävle och Sandviken.

Sandviken
Toppbild Sandviken

Sandviken

E16 passerar genom Sandviken. I kommunen bor ca 40 000 invånare och det finns ca 3 400 företag. Den största arbetsgivaren är Sandvik AB med ca 6 400 anställda, varav ca 700 forskare. Detta gör att Sandviken är en av de mest forskningstäta kommunerna i landet. Till antal patent räknat per 10 000 invånare är Sandviken landets mest innovativa kommun.

Läs mer på www.sandviken.se

 

Ca 5500 personer arbetspendlar på E16 mellan Gävle - Sandviken (lika många i båda riktningarna). Stråket är också viktigt för tjänsteresande samt pendling till högskola och universitet.

Hofors
Toppbild Hofors

Hofors

E16 passerar rakt igenom Hofors tätort som har drygt 9600 invånare. Hofors är en kommun med stora möjligheter. Här bor du billigt och lever rikt – oavsett om du bor i tätorten Hofors eller det mer lantliga Torsåker. Här finns drygt 750 företag som tillsammans representerar de flesta branscher. Kommunens största arbetsgivare är Ovako.

Många använder E16 för att arbetspendla mellan Hofors och Sandviken. Det sker också en inpendling från Falu kommun som är något större än utpendlingen från Hofors. Det strategiska läget mittemellan Gävle och Falun gör att det finns goda förutsättningar att ta till vara och utveckla möjligheterna till pendling, arbete, utbildning, service och kultur. Det är därmed mycket viktigt med ett väl fungerande och attraktivt stråk genom tätorten samtidigt som det är en del av tätorten Hofors

Läs mer på www.hofors.se 

 

 

Att ha en väl fungerande och attraktiv genomfart gynnar hela kommunen och stråket. Genomfarten har en stor betydelse för transport, näringsliv och besöksnäring. Det ska vara enkelt att ta sig till och från orten och att stanna till för transporter, besökare och för oss som lever, verkar och bor här.

Falun
Toppbild Falun

Falun

E16 passerar genom Falun som är Dalarnas residensstad med ca 59 000 invånare. De tre största arbetsgivarna i Falun är kommunen, Region Dalarna och Högskolan Dalarna. Privata företag och industrier som är stora arbetsgivare i Falun är Arctic Paper, NKT, Dellner Couplers, Orkla Care AB och Stora Enso. Högskolan Dalarna har campus i både Falun och Borlänge med ca 16 000 inskrivna studenter.

E16 är viktig för arbetspendlingen mellan Falun och Borlänge men är också stor betydelse för turist- och godstrafik.

Läs mer på www.falun.se

Borlänge
Toppbild Borlänge

Borlänge

E16 passerar genom Borlänge som är beläget vid Dalälven och har ca 53 000 invånare. Tätorten är Dalarnas viktigaste industri- och handelsort. Traditionellt sett har Borlänge karakteriserats som en utpräglad industristad med främst stål- och pappersindustri. Denna är idag främst dominerad av SSAB Tunnplåt Borlänge och Stora Enso Kvarnsveden.

Här finns även Högskolan Dalarna med inriktning på teknisk, administrativ, ekonomisk och social utbildning. Här finns Trafikverkets huvudkontor och Transportstyrelsen har en stor del av sin verksamhet i Borlänge. Romme alpin, som är Sveriges största skidanläggning utanför fjällvärlden ligger i Borlänge.

Läs mer på www.borlange.se

E16 är viktig för arbetspendlingen mellan Falun och Borlänge men är också stor betydelse för turist- och godstrafik.

Gagnef
Toppbild Gagnef

Gagnef

E16 passerar Gagnef kommun som har drygt 10 000 invånare.Kommunen består av 7 mindre tätorter Björbo, Bäsna, Dala-Floda, Djurås, Gagnef, Mockfjärd och Sifferbo. Här finns ett starkt näringsliv som domineras av små och medelstora företag. Några av de största företagen är 3M, Moelven Dalaträ,  Åkerströms och Mockfjärds Fönster.

E16 är ett oerhört viktigt pendlingsstråk för Gagnef ner till Borlänge men även för fjälltrafik. Trafikverket planerar att bygga om E16 till mötesfriväg mellan Mellsta (Borlänge) – till Djurås som är Gagnefs centralort. Arbetet kommer att göras i tre etapper och planerad byggstart för etapp 1 är 2023.

Läs mer på www.gagnef.se

24% av Gagnefs invånare pendlar ut från kommunen så E16 är oerhört viktig för oss, särskilt sträckan Djurås - Borlänge.

Vansbro
Toppbild Vansbro

Vansbro

E16 passerar genom Vansbro, en kommun med 6 800 invånare. I Vansbro kommun finns en mycket bra arbetsmarknad och ett välmående näringsliv. Kommunen har cirka 780 aktiva företag inom en mängd olika branscher. Näringslivet i Vansbro präglas av tillverkande industri, service och handel, inte minst e-handel. De största arbetsgivarna, efter kommunen, är Orkla Foods, Lyko och Svedens Trä.

E16 är ett regionalt stråk av mycket stor betydelse för trafiken till västra Dalarna och Sälenfjällen. Vägen utgör en viktig pulsåder för varuförsörjning och persontransporter. I september 2019 invigdes en ny sju kilometer lång mötesfri 2 + 1 – väg mellan Dala-Järna och Vansbro.

Läs mer på www.vansbro.se 

Malung-Sälen
Toppbild Malung-Sälen

Malung – Sälen

Malung-Sälens kommun är norra Europas största vinterturismkommun. Här bor drygt 10 000 invånare som driver 850 företag. Turismen i Sälen omsätter flera miljarder kronor och skapar tusentals arbetstillfällen. Den tekniska produktionsindustrin med flera världsledande industriföretag är också stark här.

E16 förbi Yttermalung är ett viktigt regionalt stråk och utpräglad turistväg mellan Västerdalarna, Falun/Borlänge och Sälenområdet. Trafikverket har planerat för att bygga om E16 förbi Yttermalung för bättre trafiksäkerhet och boendemiljö, men tyvärr är projektet lagt på is i väntan på finansiering.

Läs mer på www.malung-salen.se

Torsby
Toppbild Torsby

Torsby

E16 passerar Torsby där det bor ca 11 600 invånare. Torsby är knutpunkten där E16 och E45 strålar samman. De största privata näringarna är tillverkande industri, skogsverksamhet, handel och byggverksamhet. Växande branscher är företags- och privata tjänster, skogsbruk samt hotell och restaurang. Offentlig sektor är den största arbetsgivaren och kommunen sysselsätter cirka 1 800 anställda inom många olika yrken.

E16/E45 är en viktig pulsåder för Värmland och spelar en avgörande roll för arbetspendling inom länet och för godstransporter i västra Sverige.

Vintertid är vägen även ett viktigt turiststråk, eftersom en stor del av besökarna till och från turistanläggningarna i Värmland och Dalarna använder E16/E45. Turisterna kommer främst från västra Sverige, men även från Danmark och Tyskland.

En förbättring och förkortning av sträckan Konsvinger – Torsby skulle leda till flera strategiska betydelsefulla samhällsvinster. De nordliga – sydliga transporterna från norra Sverige och norra Norge till Osloregionen blir betydligt effektivare med en ny gränsövergång. Det leder till en påtaglig regional utveckling genom den svensk-norska regionförstoringen.

Läs mer om Gränslänken Kongsvinger – Torsby

Läs mer om www.torsby.se