Kategori: Pressklipp

Det är dags att prioritera E16 och förbifart Yttermalung i kommande nationell infrastrukturplan!

Dalarna är Sveriges fjärde största besöksdestination. Sälenfjällen är tillsammans med Idre-Grövelsjönfjällen och Trysil norra Europas i särklass största vinterturistområde. Gästnätterna i regionen är många och allra flest i Malung-Sälens kommun med över fem miljoner gästnätter per år. Det finns långt gångna planer på att bygga en förbifart förbi Yttermalung för att uppnå bättre trafiksäkerhet, framkomlighet...

Läs inlägget
3 mar 2021

Debatt: Satsa på Dalarnas vägar och järnvägar – industrin och turismen behöver det

Sveriges avlånga och varierande geografi gör att behovet av en fungerande och väl omskött infrastruktur är stort. Eftersatt vägunderhåll påverkar både trafiksäkerheten och restiderna samtidigt som bristerna på järnvägen innebär förseningar för både person- och godstransporter. 40 procent av Sveriges exportindustri tar sig genom Dalarna och Bergslagen, i form av trävaror, papper och metallprodukter. Dalarna...

Läs inlägget
13 okt 2020
Jan Bohman Borlänge E16

Välj den hållbara och långsiktiga lösningen om hela landet ska leva

Regeringen har utlovat större satsningar på infrastruktur än någonsin i modern tid. Regeringens mål är inte bara att hela landet ska leva. Hela landet ska växa! Från och med 4 november gäller nya hastighetsföreskrifter på E16 med hastighetssänkningar från 90 kilometer i timmen till 80. Den berörda sträckan är av Trafikverket en utpekad del av...

Läs inlägget
29 okt 2019

DEBATT: Förbifart Yttermalung, sträckan Kongsvinger – Torsby och en ombyggnad av Mellsta – Djurås måste prioriteras

E16 förbinder Bergen och Gävle och är ett viktigt stråk för framförallt godstransporter och arbetspendling mellan norra mellansverige och den tillväxtstarka Oslo/Gardermoen-regionen. Vägen har också stor betydelse för turisttrafiken och möjliggör fortsatt utveckling av tätorter och landsbygd längs sträckan. Partnerskap E16 verkar för att E16 ska bidra till att främja och stärka en hållbar utveckling...

Läs inlägget
11 okt 2017

Tre av ”E16-kommunerna” vill ha mitträcke mellan Mellsta och Djurås: ”En fråga för hela regionen”

Tre av ”E16-kommunerna” gör gemensam sak. Tillsammans med Region Dalarnas lämnar kommunalråden i Borlänge, Gagnef och Leksand in en skrivelse till Trafikverket om att bygga mitträcken på E16/riksväg 70 mellan Mellsta och Djurås. – Vi vill att staten ska ta ansvar för att detta ska bli en mötesfri väg, säger Ulrika Liljeberg (C), kommunalråd i...

Läs inlägget
3 okt 2017