Kategori: Allmänt

Remissvar på Trafikverkets ”Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033”

Just nu pågår processen mot en ny nationell transportinfrastrukturplan för 2022- 2033. Infram har lämnat ett remissvar på det förslag till ny nationell transportplan som Trafikverket presenterat för regeringen. Här kan du läsa Inframs yttrande sin helhet som är undertecknat av ordföranden i våra fyra infrastrukturstråk Bergslagsbanan, Bergslagsdiagonalen, Dalabanan och E16. Läsa hela remissyttrandet

Läs inlägget
3 mar 2022

Inframs remissvar på Trafikverkets inriktningsunderlag för reviderad nationell transportinfrastrukturplan 2022-2033 alt 2037

Remissvar TRV inriktningsunderlag_underskrivet

Läs inlägget
27 jan 2021

Borlänge-Djurås ska bli mötesfri väg. Så här blir etapp 3, Sifferbo – Djurås

Se Trafikverkets film.

Läs inlägget
2 apr 2020