Kategori: Rapporter

Inlaga Mellsta – Djurås

E16 förbinder Bergen och Gävle och är ett viktigt stråk för framförallt godstransporter och arbetspendling mellan norra mellansverige och den tillväxtstarka Oslo/Gardermoen-regionen. Vägen har också stor betydelse för turisttrafiken och möjliggör fortsatt utveckling av tätorter och landsbygd längs sträckan. Partnerskap E16 verkar för att E16 ska bidra till att främja och stärka en hållbar utveckling...

Läs inlägget
18 okt 2017