Aktuellt

Det är dags att prioritera E16 och förbifart Yttermalung i kommande nationell infrastrukturplan!

3 mar 2021

Dalarna är Sveriges fjärde största besöksdestination. Sälenfjällen är tillsammans med Idre-Grövelsjönfjällen och Trysil norra Europas i särklass största vinterturistområde. Gästnätterna i regionen är många och allra flest i Malung-Sälens kommun med över fem miljoner gästnätter per år.

Det finns långt gångna planer på att bygga en förbifart förbi Yttermalung för att uppnå bättre trafiksäkerhet, framkomlighet och boendemiljö. Effekterna av förbifarten skulle komma många till gagn – boende i närområdet, de som pendlar längs sträckan, besöksnäringen (både privatresor och transporter) och förstås näringslivet med bättre förutsättningar för godstrafiken.

Vi anser att vad som ska beaktas vid en slutlig prioritering i den kommande nationella planen för transportsystemet – utöver den samhällsekonomiska analysens resultat – är det som sammanfattas i följande punkter:

– Det undermåliga tillståndet på E16 vid Yttermalung är sedan lång tid tillbaka beskrivet och väl dokumenterat. Vägen håller här en låg trafiksäkerhetsstandard och kantas av många direktutfarter vilket innebär att sträckan är olycksdrabbad. Den trafikeras av 13 % tung trafik och är en propp för godstrafiken med en speciellt kritisk passage under järnvägsbron i Yttermalung.

”Nu vill vi se verkstad – det är dags att prioritera Förbifart Yttermalung”, skriver flera ledande dalapolitiker i debattartikeln.
”Nu vill vi se verkstad – det är dags att prioritera Förbifart Yttermalung”, skriver flera ledande dalapolitiker i debattartikeln.

 

– Mittseparering av E16 förbi Yttermalung är den enskilt viktigaste åtgärden längs E16 och tillsammans med genomförd åtgärd Dala-Järna–Vansbro 2019 och länsplanens objekt norr om Malung på Rv 66 (Lima) 2020–2022, skulle tre ”proppar” kunna vara bortbyggda inom den närmaste treårsperioden.

– Trafikbelastningen under vintersportveckorna är extremt hög, särskilt under stugbytardagar, vilket leder till köbildning och ökad olycksrisk. Det ökade intresset för ”hemester” och barmarksturism har förlängt trafikbelastning ytterligare. Turistresandet med bil innebär stora mängder trafik på vägar som är byggda för avsevärt lägre trafikflöden.

– Åtgärderna ger bättre möjligheter till pendling med kortare restid. Speciellt arbetspendlingen Malung–Vansbro ökar starkt vilket kräver en förbättrad matchning mellan arbetskraft och arbetstillfällen.

– En utveckling av E16-stråket är särskilt viktigt för transporterna mellan Norrlands inland, Norrlandskusten och Oslo-regionen samt för besöksnäringen.

”Förbifart Yttermalung” har under många år varit prioriterat hos Region Dalarna. Totalt har regionen finansierat hela planläggningsprocessen med cirka 10 miljoner kronor. Objektet har därmed hög mognadsgrad och åtgärder skulle kunna starta och genomföras inom ett–tre år.

Nu vill vi se verkstad – det är dags att prioritera Förbifart Yttermalung!

Birgitta Sacrédeus (KD), regionråd, Region Dalarna

Hans Unander (S), kommunstyrelsens ordförande Malung-Sälen

Jan Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande Borlänge, ordförande Partnerskap E16

Stina Munters (C), kommunstyrelsens ordförande Vansbro

Fredrik Jarl (C), kommunstyrelsens ordförande Gagnef

Anders Bjernulf, vd för Destination Sälenfjällen

Rickard Lyko, vd Lyko

Carl-Johan Åkerstedt, ordförande Företagarna Malung–Lima–Sälen

Sofia Berglund, Infrastrukturstrateg Infram

Källa: Dalarnas tidningar